• Deň Zeme 2019

    • Deň Zeme na našej škole

      „Keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta.“

                                                                   John Muir, americký prírodovedec, spisovateľ a ekológ

      

     Deň Zeme si pripomíname 22. apríla. Tento sviatok vznikol v roku 1970 ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom vzniku Dňa Zeme bol senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson.

     Náš žiacky školský parlament v spolupráci s pedagógmi dňa 17. 4. 2019 pripravil rôzne ekologicky zamerané aktivity.

     Žiaci prvého stupňa na prvých dvoch vyučovacích hodinách sa rozprávali o ochrane prírody a recyklácii  odpadkov. Následne zobrazovali ochranu prírody výtvarnou formou. Aby sa teória stala realitou, vyšli von, vyčistili okolie školy a samozrejme správne vytriedili odpad.

     Žiaci druhého stupňa sa zúčastnili besedy s Ing. Jozefom Ropjakom z Lesnej správy v Bardejove. Pod vedením p.uč. Antolíkovej videli filmy o veľmi zaujímavých ekologických stavbách, či prezentáciu o dôsledkoch znečistenia prírody ktorú vytvorili žiačky ŽŠP. Taktiež nezostali len pri teórii. Vyčistili všetky ulice na Vinbargu a skrášlili exteriér školy sadením okrasných rastlín.

    • Veľká noc

    • Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Prinášame historické súvislosti a pozadie tohto sviatku. Veľká noc nadväzuje na židovské veľkonočné sviatky – paschu, ktoré sa slávili od 14. do 21. dňa v mesiaci nisan (náš marec až apríl) na pamiatku oslobodenia Izraelského národa z egyptského otroctva.

     Symbolika prechodu z otroctva do slobody sa preniesla aj do kresťanstva ako prechod z hriechu do života v Božej milosti, ktorý zabezpečil Ježiš Kristus svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Udalosti spojené s jeho ukrižovaním a vzkriesením sa odohrali práve počas pésachu, a preto sa židovská a kresťanská Veľká noc kryje aj časovo. Nie však úplne, v prvokresťanských spoločenstvách existovali nezhody o dátume slávenia. Niektoré prvokresťanské spoločenstvá tento sviatok slávili spolu so Židmi 14. deň mesiaca nisan, iné na prvú nedeľu po 14. nisane. Zo spisov cirkevného otca sv. Ambróza sa dozvedáme, že Cirkev sa na tom nedokázala dohodnúť. Spor sa snažil riešiť už v polovici 2. storočia pápež Anicét a neskôr pápež Viktor II., ale ukončil ho až prvý Nicejský snem v roku 325, ktorý nariadil, že Veľká noc sa má sláviť v nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca, čo môže pripadnúť na jednu z nedieľ od 22. marca do 25. apríla. Podľa týchto pravidiel sa určuje termín Veľkej noci dodnes. Termín sviatkov Veľkej noci je teda pohyblivý a je závislý od lunárneho cyklu.

     Vo Veľkom týždni katolícka cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života. Veľký týždeň sa začína Kvetnou nedeľou, čiže Nedeľou utrpenia Pána, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Ježiša Krista so zvesťou o jeho umučení. Večernou omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie, ktoré pokračuje cez Veľký piatok utrpenia a smrti Pána a cez Bielu sobotu, vrcholí Veľkonočnou vigíliou a uzatvára sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania.

     Viac o Veľkom týždni sa dozviete na prezentácii Veľká noc:

     Prezentácia (v PowerPointe) : Umucenie_Krista_____kopia.pptx

    • RZ

    • Rodičovské združenie 16.4.2019 (utorok) - 1. stupeň o 16:30, 2. stupeň o 17:00, (Rada rodičov 15.4.2019 o 17:00 )

    • ANGLICKÁ UNIVERZIÁDA 2018/ 2019

    • Do galérie ANGLICKÁ UNIVERZIÁDA 2018/ 2019 boli pridané fotografie.

     V tomto školskom roku sa naši žiaci mali opäť možnosť zapojiť do anglickej korešpondečnej súťaže pod názvom Anglická univerziáda. Organizátorom  súťaže  je každoročne  Gymnázium L. Stockela v Bardejove. 

     Prihlásení záujemcovia obdržali emailom súťažné zadania v anglickom jazyku z oblasti geografie, histórie a biológie. Po ich vyriešení boli v marci 2019 pozvaní do finálového kola všetci úspešní riešitelia. 

     Medzi úspešných riešiteľov patrila aj naša žiačka Kristína Kelemanová z 8.A. Aj keď sa jej v silnej konkurencii 76 súťažiacich nepodarilo obsadiť popredné miesta vo finálovom kole, jej snaha a vytrvalosť ostať v súťaži až do konca bola odmenená diplomom a samozrejme pochvalou. Zároveň každý žiak, ktorý sa zapojil do súťaže, získal body k prijímacím skúškam na spomínanú strednú školu. Preto veríme, že aj tento aspekt bude motiváciou pre našich žiakov do budúcich ročníkov. 

    • Environmentálna výchova na hodine VV v 3. B

    • Do galérie Environmentálna výchova na hodine VV v 3. B boli pridané fotografie.

     S krásnym aprílovým počasím sa žiakom 3. B a p. uč. Antolíkovej naskytla príležitosť prežiť hodiny VV netradične, prostredníctvom akčného umenia. Žiaci vnímali prírodu všetkými svojimi zmyslami. Počúvali zvuky, cítili štruktúru prírodnín a ich vôňu, zrakom vnímali okolitú krásu a spolu vytvorili výtvarné objekty sami zo seba a vecí okolo. Uvedomili si, že sú súčasťou prírody.

    • Pozvánka do školskej jedálne

    • Navariť zdravo a chutne. Ak k tomu pridáme, že za málo prostriedkov a pre veľa stravníkov, tak sa to zdá ako úloha takmer nemožná. No  a presne s tým sa musí denne pasovať aj naša vedúca školskej jedálne so svojím kolektívom. Aj v tomto týždni skrýva jedálny lístok snahu znovu prekonať stereotypy a časté zlé stravovacie návyky našich detí. Snaha ponúknuť deťom stále niečo nové, bez použitia polotovarov nám tentokrát dala tento jedálniček: 

     pozvánka na štvrtok:

    • Deň remesiel 2019

    • Do galérie Deň remesiel 2019 boli pridané fotografie.

     Krátky kultúrny program predviedli žiaci I. stupňa pod vedením p. uč. Fellegiová D. , Klimkovská, Prokopovičová a Eliášová so svojimi triedami a dvoma spevákmi z II. stupňa. P. Eliášová mala aj hudobný doprovod. Navštívili nás žiaci zo ZŠ B. Krpelca, ZŠ s MŠ Zlaté a MŠ na Vinbargu. Študenti Súkromného gymnázia na Vinbargu, rodičia a žiaci ZŠ Vinbarg. Remeselníci - Anna Cimbaľáková - kraslice, Marek Kovaľ - keramikár, p. riaditeľka Šterbáková - Chránená dielňa Vrbovnica, Zuzana Lazurová - medovníky, Emília Fedorová - paličkovanie, Knapová s dcérou - maľované sviečky, Špirková - netradičné materiály, Benková rôzne drobnosti. Poďakovanie patrí aj rodičom za napečenie koláčov.

    • Ďalšie víťazstvo na okresnom kole - Pytagoriáda

    • Naša škola už niekoľko rokov úspešne organizuje okresné kolo matematickej súťaže Pytagoráda. V početnej a silnej konkurencii sa darilo aj našim žiakom. 1. miesto v kategórii P4 vybojoval Špirko Samuel. V kategórii P7 bol Lukáš Červenický na 4. mieste.

    • Z rozprávky do rozprávky

    • Do galérie Z rozprávky do rozprávky boli pridané fotografie.

        „Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla.“ — John Ruskin

          Opäť k nám zavítal mesiac „Marec“, hovoríme o ňom, že tento mesiac patrí knihám. Otvárajú nám bránu múdrosti, rozširujú naše obzory, môžeme si pri nich oddýchnuť, ale robia nás aj lepšími ľuďmi. Pomocou nich objavíme rôzne miesta, či dokonca celý svet. Knihy nás môžu veľa naučiť a je mnoho dôvodov, prečo je dôležité začať čítať knihy

          Rozhodli sme sa, že aj našich prvákov  a detí z materskej školy zasvätíme do tajov nového sveta, pod názvom „ Z rozprávky do rozprávky.“  Prváci navštívili 18.3.2019 materskú školu na Vinbargu , aby im prečítali maľované čítanie  z časopisu Vrabček , rozprávku „Tri prasiatka“ , zarecitovali básne, spoločne si zaspievali a ukázali akí sú šikovní , kamarátia sa s písmenkami , ako vedia krásne čítať. Detí a pani učiteľky ich odmenili potleskom,  milými a povzbudivými slovami, aby im láska ku knihám ostala navždy.   

      

    • Okresné kolo HK

    • Dve víťazstvá v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína

     Dňa 15. 3. 2019 sa v ZŠ na Wolkerovej ulici uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy  Hviezdoslavov Kubín. Našu školu v II. a III. kategórii reprezentovali Loriána Feciľáková z 5. A, Soňa Lenártová zo 6. A, Ema Červenická z 8. A a Letícia Szalay z 8. B.

     Dve súťažiace si vo svojich kategóriách odniesli najvyššie ocenenie a postúpili do krajského kola. Soňa Lenártová sa umiestnila na 1. mieste v II. kategórii poézia a Ema Červenická získala 1. miesto v III. kategórii poézia.

     Všetkým dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy. Soni a Eme srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole!